سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ۱۴۰۱

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ۱۴۰۱

دانلود دفترچه سوالات  آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق جزا و جرم شناسی / برای دانلود دفترچه روی لینک زیر کلیک کنید:

دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق جزا و جرم شناسی

پاسخنامه آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق جزا و جرمشناسی

رشته حقوق جزا و جرم شناسی – دفترچه D
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۲
۶۳ ۱
۶۴ ۱
۶۵ ۴
۶۶ ۴
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۳
۷۱ ۱
۷۲ ۱
۷۳ ۳
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۳
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۳
۸۱ ۳
۸۲ ۴
۸۳ ۱
۸۴ ۴
۸۵ ۲
۸۶ ۱
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۴
۳۴ ۲
۳۵ ۳
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۳
۴۰ ۴
۴۱ ۳
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۱
۴۵ ۲
۴۶ ۳
۴۷ ۴
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۱
۵۱ ۴
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۲
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۲
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۲
۱۲ ۴
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۴
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۱
۲۱ ۳
۲۲ ۳
۲۳ ۴
۲۴ ۲
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۱

One comment

 • نگاهی به سوال ۲۷ آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی/ توضیحات دکتر علی خالقی در مورد این سوال بحث بر انگیز:

  سوال 27 آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

  با توجه به پرسش‌های تعدادی از داوطلبان آزمون دکترای سال ١۴٠١ که روز جمعه ششم اسفند ماه جاری برگزار شد، نظرم را در مورد سؤال ٢٧ دفترچه سؤالات رشته «حقوق جزا و جرم‌شناسی» (کد ٢١۵۵) در درس «آیین دادرسی کیفری» می‌نویسم.

  به صراحت بند «ب» ماده ۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.»

  بنابر این، چنانچه در فرض سؤال شماره ٢٧، دادگاه تجدیدنظر عقیده بر عدم مجرمانه بودن رفتار متهم طبق قانون سابق داشته باشد، با توجه به اینکه در این فرض به جای قرار «موقوفی تعقیب» باید قرار «منع تعقیب» صادر شود، مورد منطبق با قسمت دوم بند «ب» ماده ۴۵٠ می‌باشد و در نتیجه پاسخ صحیح این سؤال چنین است:

  «دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار موقوفی تعقیب، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده نماید.»

  بدین ترتیب، هیچ یک از گزینه‌های ذیلِ سؤال ٢٧ دفترچه مذکور، حاوی پاسخ صحیح این سؤال نیستند.

  اضافه کنم که:

  گزینه ١ به دلیل اعتقاد دادگاه تجدیدنظر استان بر عدم مجرمانه بودن رفتار و عدم پیش‌بینی نقض بلاارجاع در این دادگاه‌ها که رسیدگی ماهوی می‎کنند، نه شکلی، صحیح نیست.

  گزینه ٢ به دلیل مغایرت با حکم صریح قسمت دوم بند «ب» ماده ۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری و محروم ساختن طرفین از یک مرحله رسیدگی ماهوی، صحیح نیست.

  گزینه ٣ و تأیید قرار موقوفی تعقیب، به دلیل اعتقاد دادگاه تجدیدنظر به جرم نبودن عمل متهم، صحیح نیست.

  گزینه ۴ به دلیل پیش‌بینی «ارشاد دادگاه بدوی» و نیز اعلام ارسال پرونده به دادگاه بدوی برای «صدور قرار مقتضی»، نه «برای رسیدگی» صحیح نیست.

  ضمناً، فراموش نشود که هر چند قرارهای «منع تعقیب» و «موقوفی تعقیب» هر دو مهر پایانی بر فرایند رسیدگی هستند، اما انتخاب صحیح قرار نهایی پرونده از میان این دو قرار در امکان مطالبه خسارت بازداشت احتمالی متهم در جریان تحقیقات و رسیدگی بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

  منبع: اینستاگرام دکتر خالقی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *