رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸/ متن کامل و توضیحات

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸/ متن کامل و توضیحات

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

سایت اختصاصی حقوق جزا/ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ نظر خود را درباره مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم اعلام کرد.

رای وحدت رویه ۸۱۵ / متن کامل و توضیحات

رای وحدت رویه ۸۱۵ / متن کامل و توضیحات

آذر ۱۶, ۱۴۰۰

سایت اختصاصی حقوق جزا / رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قسامه / در ادامه توضیحات و متن و چکیده رای را ملاحظه کنید.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸

فروردین ۱, ۱۴۰۰

رای وحدت رویه ۸۰۸ صادره از دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷

اسفند ۲۹, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جزای نقدی و ملاک تعیین درجه جرم.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴

اسفند ۲۰, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی و رابطه سببیت در خصوص این معالجات.