آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰

خرداد 6, 1400

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. (مصوبه شماره۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸) متن کامل این آیین نامه را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

اردیبهشت 14, 1400

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارتخانه‏ های دادگستری و کشور (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین ن­امه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده مذکور را تصویب کرد. که می توانید متن آن را در ادامه مشاهده نمایید.

آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398

آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398

آبان 2, 1398

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، تصویب کرد.