رای وحدت رویه شماره ۸۳۴/ متن کامل و توضیحات

رای وحدت رویه شماره ۸۳۴/ متن کامل و توضیحات

شهریور ۱۸, ۱۴۰۲

سایت اختصاصی حقوق جزا/ رای وحدت رویه شماره در خصوص عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی می باشد. متن کامل این رای و توضیحات و شرح آن در ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۲۸/ متن کامل

رای وحدت رویه شماره ۸۲۸/ متن کامل

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

سایت اختصاصی حقوق جزا/ متن کامل رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص اثر طرح شکایت کیفری از قاضی در روند دادرسی