آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398

آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398

آیین نامه ها آبان 2, 1398

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، تصویب کرد.

آیین نامه سجل قضایی مصوب 1398

آیین نامه سجل قضایی مصوب 1398

آیین نامه ها آبان 1, 1398

آیین نامه سجل قضایی در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد.