آيين نامه اجرايي ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰

آيين نامه اجرايي ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰

آیین نامه ها تیر ۱۰, ۱۴۰۰

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان” طی نامه شماره ۳۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰

آیین نامه ها خرداد ۶, ۱۴۰۰

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. (مصوبه شماره۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸) متن کامل این آیین نامه را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

آیین نامه ها اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارتخانه‏ های دادگستری و کشور (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین ن­امه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده مذکور را تصویب کرد. که می توانید متن آن را در ادامه مشاهده نمایید.