رای وحدت رویه شماره ۷۸۳

رای وحدت رویه شماره ۷۸۳

آرا وحدت رويه تیر ۱۱, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست

رای وحدت رویه شماره ۷۸۲

رای وحدت رویه شماره ۷۸۲

آرا وحدت رويه تیر ۱۱, ۱۳۹۹

سایت تخصصی حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود