رای وحدت رویه شماره ۸۰۲

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲

آرا وحدت رويه دی 30, 1399

سايت تخصصي حقوق جزا / متن کامل و چکیده رای وحدت شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدکی دادگاه معطی نیابت به اعتراض به عملیات اجرایی.