آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰

آیین نامه ها خرداد ۶, ۱۴۰۰

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. (مصوبه شماره۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸) متن کامل این آیین نامه را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

آیین ‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

آیین نامه ها اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارتخانه‏ های دادگستری و کشور (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین ن­امه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده مذکور را تصویب کرد. که می توانید متن آن را در ادامه مشاهده نمایید.

تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مندرج در قوانین مختلف/تصویب نامه هیات وزیران

تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مندرج در قوانین مختلف/تصویب نامه هیات وزیران

دستورالعمل ها و سایر مصوبات فروردین ۲, ۱۴۰۰

هیات وزیران به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داد. این تعدیل در خصوص آن دسته از جزای نقدی انجام شده که تا کنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است. تعدیل از سال تصویب قانون مربوطه تا سال محاسبه آن [سال جاری] و بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده است. در ادامه می توانید مبالغ مذکور را ملاحظه فرمایید.