اعلام ليست قوانين خاص آزمون وکالت ۱۳۹۹

اعلام ليست قوانين خاص آزمون وکالت ۱۳۹۹

اطلاعيه ها تیر ۲۰, ۱۳۹۹

مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا گفت :”به اطلاع داوطلبان ارجمند آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال جاری می رساند که سوالات هر یک از مواد آزمون، از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در جدول پیوست و نیز آراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود