رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

آرا وحدت رويه اردیبهشت 12, 1400

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی.