رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

آرا وحدت رويه اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲

آرا وحدت رويه دی ۳۰, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / متن کامل و چکیده رای وحدت شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدکی دادگاه معطی نیابت به اعتراض به عملیات اجرایی.