قانون حمايت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹/ متن اصلي و pdf

قانون حمايت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹/ متن اصلي و pdf

مرجع قوانين جزايي تیر 13, 1399

سايت تخصصي حقوق جزا / قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ به تصویب رسید؛ قانونی که به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن ابعاد حمایتی از کودکان در محورهای مختلف موثر و کارا باشد. در ادامه مي توانيد متن و pdf اين قانون را ملاحظه و دانلود نماييد.