قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶

قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶

قوانین و مقررات مرجع قوانين جزايی خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

سایت اختصاصی حقوق جزا/ متن کامل قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ به همراه آیین نامه اجرایی این قانون.