بيوگرافي دکتر محمد باهري

بيوگرافي دکتر محمد باهري

بعد از آن ایشان سپس به فرانسه رفت و از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، موفق به دریافت مدارج علمی مختلفی شد که عبارتند از: دیپلم موسسه جرم شناسی، فوق لیسانس حقوق عمومی، فوق لیسانس حقوق خصوصی، دکترای حقوق با ارائه پایان نامه آزادی در قراردادها در حقوق ایران و نشان علمی از وزارت فرهنگ.

پس از بازگشت به ایران، در سال ۱۳۴۳ (ش.) به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق درآمد و تا اواسط دهه ۱۳۵۰ (ش.) به تدریس حقوق جزای عمومی و قواعد حقوق جزا در سطوح مختلف تحصیلی مشغول بود. او در دهه ۱۳۵۰ (ش.) در دانشگاه ملی ایران نیز تدریس می‌کرد و نزدیک به بیست سال سابقه تدریس به عنوان استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران را داشت.

وی پس از انقلاب به کانادا برای زندگی عزیمت کرد و در سال 1385 چشم از جهان فروبست.

مهم ترین تالیف وی را می توان کتاب حقوق جزای عمومی دانست.

دکتر محمد باهري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.