رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵/ متن کامل

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵/ متن کامل

آبان ۱۳, ۱۴۰۱

سایت اختصاصی حقوق جزا/ دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳/ متن کامل و توضیحات

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳/ متن کامل و توضیحات

شهریور ۱۱, ۱۴۰۱

سایت اختصاصی حقوق جزا/ رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ منتشر شد که در ادامه می توانید متن کامل آن را مشاهده کنید.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲/ متن کامل و توضیحات

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲/ متن کامل و توضیحات

شهریور ۱۱, ۱۴۰۱

سایت اختصاصی حقوق جزا/ رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها منتشر شد در ادامه می توانید متن کامل رای را مشاهده کنید.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰/ متن کامل

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰/ متن کامل

خرداد ۴, ۱۴۰۱

سایت اختصاصی حقوق جزا/ متن کامل رای وحدت رویه شماره ۸۲۰ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹/ متن کامل

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹/ متن کامل

خرداد ۴, ۱۴۰۱

سایت اختصاصی حقوق جزا/ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی/ برای مشاهده متن کامل رای به ادامه مطلب مراجعه کنید

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸/ متن کامل و توضیحات

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸/ متن کامل و توضیحات

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

سایت اختصاصی حقوق جزا/ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ نظر خود را درباره مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم اعلام کرد.