رای وحدت رویه شماره ۸۰۸

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸

فروردین ۱, ۱۴۰۰

رای وحدت رویه ۸۰۸ صادره از دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷

اسفند ۲۹, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جزای نقدی و ملاک تعیین درجه جرم.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴

اسفند ۲۰, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی و رابطه سببیت در خصوص این معالجات.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲

دی ۳۰, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / متن کامل و چکیده رای وحدت شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدکی دادگاه معطی نیابت به اعتراض به عملیات اجرایی.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰

دی ۲۹, ۱۳۹۹

سايت تخصصي حقوق جزا / رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هيات عمومي ديوان عالي کشور در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور