آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸

آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸

آبان ۲, ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، تصویب کرد.

آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸

آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸

آبان ۱, ۱۳۹۸

آیین نامه سجل قضایی در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد.